ณยศ พลสิทธิ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมหัตถการ Operative Dentist

ทพ.ณยศ พลสิทธิ์

PROFILE

ความเชี่ยวชาญ
ทันตกรรม

ความชำนาญเฉพาะทาง
ทันตกรรมหัตถการ
• อุดฟัน
• อินเลย์/ออนเลย์ (Inlays/Onlays)
• เคลือบฟัน (Veneer)
• ครอบฟัน (Crown)

ภาษาพูด
ไทย / English

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จังหวัดสงขลา, ประเทศไทย

 

ARTICLES

                         ฟันผุ คืออะไร EP1

PODCAST

DOCTOR ON AIR

APPOINTMENT